ZEMĚDĚLSTVÍ

Naši pracovníci mají zkušenosti v oblasti zemědělství již ze své domoviny. Jsou schopni se plně věnovat svěřené oblasti a přinášejí si již své know-how.

CHOV ZVÍŘAT

Součástí prací v zemědělství je i chov zvířat. Naši pracovníci se dokáží postarat o všechny druhy zvířat, které se v rámci České republiky chovají.

LESNICTVÍ

Správa lesa, kácení, zpracování dřeva a mnoho dalšího. Naši pracovníci jsou školeni i na další rizikové činnosti v lesích a další zpracování dřeva.

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Naši pracovníci mohou pracovat i v následných zpracovatelských podnicích, jakožto na pilách, v drůbežárnách a dalších výrobních oborech.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

V případě potřeby dokážeme poskytnout i pracovníky na úklidové služby, a to jak pro celé zemědělské závody, tak i malé podniky.